Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної

практики зі спеціалізації “Режисура театралізованих масових заходів”

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за високу якість звітних документів виробничої практики, за високий художньо-професійний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, професійно розроблений постанов чий план епізоду заходу та високий рівень виконавської роботи. Глибокий аргументований аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи, з власною оцінкою та конкретними пропозиціями по її якісному поліпшенню. За високий художньо-професійний рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків, відео- та фотоматеріали). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної “4” /добре/ - - студент отримує за високу якість звітних документів виробничої практики, за художньо-професійний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, професійно розроблений постанов чий план епізоду заходу та певний рівень виконавської роботи. Аргументований аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи. За художньо-професійний рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків, фотоматеріали). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - - студент отримує за оформлення звітних документів виробничої практики, за певний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, розроблений постанов чий план Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної епізоду заходу, який незначні помилки. Аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи. За недостатнє оформлення документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків,). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - - студент отримує за непрофесійне оформлення звітних документів виробничої практики, за непрофесіоналізм підготовки та постановки театралізованого заходу, за постановчий план епізоду заходу, який має грубі помилки та відсутність виконавської роботи. За низький рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків,). На підставі характеристики керівника Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Завдання з виробничої практики з Хормейстерських дисциплін

№ п/п Вміння Завдання Документальні підтвердження
1. 2. 3. 4. 5. Проводити організаційну роботу, вести облік роботи колективу. Вміння спілкуватися з різними категоріями населення. Організовувати і проводити виховні заходи в колективі по формуванню художньо-естетичних смаків. Розучувати з колективом музичний твір. На основі знань методики роботи з колективом вміти проводити репетиції різного типу. Працювати з колективом різного складу. - Проводити репетиції на сцені. Скласти програму виступу, провести концертний виступ. - Вміти виконувати функції учасника або соліста. Ознайомитись з напрямками діяльності хорового колективу або вокального Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної ансамблю, систематично вести записи у журналі обліку роботи, ознайомитись з змістом плану роботи колективу Підготувати і провести бесіду чи прийняти участь у заході з профорієнтаційним напрямком. Підготувати і провести бесіду для учасників творчого колективу на тему “Музика і ми”. Проводити згідно програми учбово-творчу роботу в базовому хоровому або вокальному колективі. Провести 2 репетиції самостійно. Дати аналіз одного з занять базового колективу. Прийняти участь у масовому заході бази практики: - як постановника вокально-хорових номерів, - виступати у ролі соліста-вокаліста Паспорт колективу, журнал обліку роботи колективу, копія плану роботи. Текст бесіди, затверджена довідка чи який інший документ підтверджуючий бесіду з проф Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної. напрямком Текст бесіди. Нотний матеріал, план репетицій , партитура твору. Письмовий аналіз заняття. Програма концерту, аналіз виступу, фотоматеріали

Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної практикиОцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Грамотно та методично вірно оформлені звітні документи.. Якісний фото-документальний матеріал, підтверджуючий високохудожній рівень завдань виробничої практики. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “4” /добре/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Допущені незначні методичні помилки при виконанні завдань. На підставі характеристики керівника практики на Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - студент отримує за неповне виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За грубі помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Завдання до програми виробничої Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної переддипломної практики

студентів практикантів

спеціальність “Народна художня творчість”

спеціалізація “Народне інструментальне мистецтво”

№ п/п Вміння Завдання Документальні підтвердження
1. 2. 3. 4. Вміння аналізувати роботу колективу Виявити навички роботи з колективом Вміння спілкуватися з аудиторією, логічно та методично обґрунтовано висловлювати свої думки Вміння виконувати концертні твори та поводитись на сцені - Ознайомитися з напрямками діяльності базового колективу ансамблю народних (духових) інструментів - Зробити аналіз одного заняття базового колективу, та розкрити структуру побудови цього заняття. Провести дві репетиції з базовим колективом Провести бесіду з учасниками колективу про народні (духові інструменти) та з профорієнтації Прийняти участь у масових заходах бази практики у якості: соліста (акомпаніатора); керівника аматорського Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної колективу Письмовий аналіз, журнал обліку роботи колективу, скласти паспорт колективу Письмовий аналіз одного заняття колективу План репетицій письмовий аналіз однієї репетиції, два плани репетицій, план роботи над музичним твором анотація на твір, який розучується, нотний матеріал Текст бесіди Письмовий самоаналіз виступу, ноти музичного твору для сольного виступу

План консультацій з виробничої практики для викладачів

циклової комісії “Народне інструментальне мистецтво”

1. Підготовка звітної документації (журнал). Методичні поради по складанню самоаналізу концертного виступу та ведення обліку роботи колективу – 1г.

2. Методичні поради по підготовці плану бесіди про народні (духові) інструменти та з профорієнтації – 1г.

3. Підбор репертуару. Складання партитури – 1г.

4. Розробка плану репетиції ансамблю – 1г.

5. Методичні Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної вказівки до проведення репетиції та аналізу репетиції – 1г.

6. Методичні поради до підготовки концертного виступу – 1г.

Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної практики

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Грамотно та методично вірно оформлені звітні документи.. Якісний фото-документальний матеріал, підтверджуючий високохудожній рівень завдань виробничої практики. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “4” /добре/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Допущені незначні методичні помилки при виконанні завдань. На підставі характеристики керівника практики на Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - студент отримує за неповне виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За грубі помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.


documentapwwxzt.html
documentapwxfkb.html
documentapwxmuj.html
documentapwxuer.html
documentapwyboz.html
Документ Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної